Účinkující

Zde si můžete přečíst zajímavosti o lidech, s kterými se můžete v létě setkat na Kunětické hoře. Pokud byste nám chtěli pomoci s připravováním projektu a ukázat na akci něco ze své kultury, nebo nám nabídnout jinou formu spolupráce, neváhejte nás kontaktovat!

Jednotlivé účinkující jsme pro větší přehlednost rozdělili do několika kategorií: